Aardrijkskunde voor TL 4
 
(Advertentie)
Klik op de afbeelding. Kies een regio en bekijk welke maatregelen er zijn genomen. Laat het gebied overstromen door op 1 van de waterkeringen te klikken en bekijk de consequenties.
Een stijgende lijn laat een toename in de droogte zien. Bij een dalende lijn is de hoeveelheid neerslag groter dan de verdamping en neemt de droogte gemiddeld over Nederland af.
verdelen van water van Maas bij droogte
Stroomgebieden van de grote rivieren in Nederland
Rivier met oeverwal en komgronden
Watermanagement en het stuwensemble in de Nederrijn en Lek
Altijd al eens met eigen ogen willen zien hoe de imposantestuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein werken?Bekijk deze nu in 360 graden! Zet de VR-bril op en beleef dewereld van Rijkswaterstaat
Vaar virtueel mee met een schipper door de sluis, kijk hoe de stuwen en bijbehorende sluizen precies werken en stap bij de sluismeester in de bedienkamer. De...
Zo'n duizend dijkwachten en militairen controleren 1147 kilometer rivierdijk op zwakke plekken. Maar hoe sterk zijn de dijken bij jou om de hoek? En wat is het gevolg van een doorbraak?
'Waterveiligheid, begrippen begrijpen'
Hoe werkt de hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld?
Bomen en struiken kappen en riet weghalen om het risico op overstromingen zo klein mogelijk te maken
Een stormkering met deuren zo groot als Eiffeltorens Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan
Hier kun je lezen hoe het staat met de uitvoering van ons waterbeleid. Veel voorkomende vragen worden beantwoord, en je kan doorklikken naar achtergrondinformatie.
Ruimte voor de Rivier project Nijmegen/ Lent in 3D
Ruimte voor de Rivier werkt aan ruim 30 projecten langs de Rijntakken, zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek. Bekijk de gekozen aanpak, facts & figures, publicaties en foto’s per project
•Zonder sterke dijken staat 60% van Nederland regelmatig onder water
•In dat gebied wonen 9 miljoen mensen. •70% van ons Bruto Nationaal Product wordt daar verdiend
Gemiddeld valt er in Nederland zo'n 850 mm neerslag per jaar. Met behoorlijke regionale verschillen.
Video over verzilting aanpak en gevolgen
Klimaatverandering en zeespiegelstijging zorgen er de laatste jaren voor dat zout water steeds moeilijker buiten de deur te houden is.
In gebieden die kampen met zoute kwel, kan het oppervlaktewater te zout worden voor beregening waardoor gewassen droogteschade oplopen of kan het zoutgehalte in de wortelzone te hoog worden
Gebieden met mogelijke zoute kwel
26% van Nederland ligt onder NAP, maar zonder #dijken en duinen zou 59% van NL regelmatig onder water staan.
Nederland is het afvoerputje van Europa. Voortdurend voeren rivieren zand, grind en ander erosiemateriaal aan uit verre berggebieden en alles wordt bij ons gedumpt
Klik op de foto om te zien hoe de landschapselementen zijn gevormd.
Oeverwallen zijn langgerekte hoogtes die langs de oever van een rivier liggen. Ze zijn door de rivier zelf gevormd door afzetting van grof zand en fungeren als een soort 'natuurlijke dijk' .
(Advertentie)
Ruimte voor de Rivier werkt aan ruim 30 projecten langs de Rijntakken
Als het water in de rivieren stijgt tijdens springtij en zware westerstorm op de Noordzee, kan het rivierwater niet weg en kunnen miljoenen mensen in Zuid-Holland door de watersnood getroffen worden.
3 sluizen, 6 dammen en 4 stormvloedkeringen vormen samen de Deltawerken. Ze zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater.
Waterbeheersing van rivieren in Nederland
Wat gebeurt er met ons water (schooltv)
Hfst 2 §1 Nederlands Rivierenlandschap
Hfst 2 §2 Nederlandse stijd tegen water