Aardrijkskunde voor TL 4
 
(Advertentie)
Profiel
profile

Welkom op de Yurls Aardrijkskunde voor 4 tl.


Contactformulier
Voor eindexamenleerlingen is er sinds een aantal jaar www.mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen.
In oktober van dit jaar kwamen er evenveel vluchtelingen aan in Europa als in heel 2014: ongeveer 219.000. Indrukwekkende cijfers, waar de impact moeilijk van voor te stellen is.
(Advertentie)
Hoe groot is Nederland in vergelijking tot....
Hoe groot zijn die landen nou?